Profiel

drs. Ger F.V.T.M. Jonkergouw

Raadhuisstraat 52 – 6129 CE Urmond
www.jonkergouw.com

 

Werkterreinen

 1. Organisatieontwikkeling en duurzame innovatie door sociale transformatie (1997-heden).
 2. Executive Coaching (2001–heden).
 3. Toezichthouder op internationale innovatieprojecten van de Europese Commissie (1995–2008).
 4. Programmadirecteur van projecten voor de ontwikkeling van Management, Organisatie en Leiderschap (1997–2010).
 5. Management van projecten in het kader van Europese Samenwerking en Community Development (1995-2002).
 6. Directeur Euro*MBA en Universitair Docent Internationaal Strategisch Management (1990-1997).
 7. Docent Management van Cultuurverschillen in Transnationale Organisaties en Teams (1993-2000).
 8. Adviseur Midden- en Klein Bedrijf mbt Europese Integratie (1987-1990).
 9. Coördinator van een jeugdwelzijnsinstelling (1980-1985).

Per werkterrein volgt hieronder een toelichting op de aard van mijn werkzaakheden en een aantal concrete ervaringen. Afhankelijk van de omvang en context van een project werk ik op individuele basis, in associatie met Rob Frederix (gezamenlijk label the Social Innovators) en/of met Frans Trommelen (gezamenlijke label BOLD Performance Improvement). Daarnaast opereer ik als ZIN-ner: als “Zelfstandige In een breed Netwerk” kan ik voor uiteenlopende opdrachten putten uit een brede range van professionals op diverse terreinen, gerelateerd aan de ontwikkeling van individuen, teams, organisaties en triple helix communities.

1. Organisatie- & Infrastructuur Ontwikkeling en Sociale Innovatie
Ik ontwerp en begeleid trajecten voor performanceverbetering van organisaties middels sociale innovatie. Dit gebeurt onder de titel ‘High Performing Teams, Professionals & Organisations’. Bij deze transformatieprojecten werk ik met een scala aan sociale innovatie en transformatie technologieën, waaronder o.a. Presencing, het U-model, Real en Management Drives, Macrolook en het DreamLab®.
Op dit moment onderzoek ik de mogelijkheden voor het toepassen van de opgedane ervaringen en inzichten op hoog complexe infrastructurele ‘triple helix’ projecten en programma’s zoals deze onder meer gaande zijn in het kader van het Brainport 2020 programma in Zuidoost Brabant en Limburg.

Ervaring:

 • Voorjaar 2012 werd een onderzoek uitgevoerd voor de Brainport 2020 Commissie op basis waarvan voor het najaar van 2012 een traject werd gefaciliteerd voor het ensemble van 6 directeuren van Brainport 2020 regio’s in Zuidoost Nederland
 • December 2011 is een omvangrijk High Performing Organisation (HPO) traject afgerond voor de 120 teams, 1.500 medewerkers van Ziggo Customer Relations (2010-2011). 
 • In de jaren daarvoor zijn trajecten uitgevoerd voor bedrijven w.o. Sime Darby Unimills (Food), ALK (Pharma), het Nizo, Honeywell (Brd) en Essent (Netwerkbedrijf, Meetbedrijf en Kabelcom).
 • Ik ben betrokken bij het Topopleiding Interactie Management (TIM) programma in het kader van Brainport-Eindhoven, waarbinnen ik een module verzorg over Presencing, transformatie en sociale innovatie binnen de complexiteit en diversiteit van een regionale Triple Helix. Op dit moment wordt een variant van dit programma voorbereid voor de regio Zuid-Limburg.
 • Sinds 1997 werk ik met een specifieke methodiek voor sociale innovatie - Het DreamLab®. Dit is een creatieve werkomgeving voor de ontwikkeling van individuele en organisatorische ambities op het gebied van visie & strategie, leiderschap, organisatiecultuur, persoonlijke- en teamontwikkeling, creativiteit en innovatie.
  Lab-sessies zijn vaak een onderdeel van bredere organisatie-ontwikkelprojecten.
  • Bij bedrijven (profit en not-for-profit) w.o. VNU/ACNielsen, Imtech, de Rabobank Groep, Habitat (UK), Essent (Netwerk, Kabelcom en het Meetbedrijf), WM-Mercer, PGGM, Logica Consulting, C-Mark, het NIZO, Honeywell-Esser-Caradon (BRD), Meander-Ziekenhuis Amersfoort, Sime Darby Unimills en Ziggo-Customer Relations.
  • Bij business schools w.o. het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen (IBO), de Open Universiteit (Euro*MBA), de Maastricht School of Management (MSM), Hogeschool Zuyd, Hogeschool Avans, Institute of Business and Management (LIFIM-Finland), Institute d’Administration des Entreprises (IAE-Aix-en-Provence), Euromed (Marseille), International Management Institute (Kiev-Oekraïne), Bled School of Management (IEDC-Slovenë), de Technical University (Moscow-Rusland) en het Piedmont Virginia Community College (Virginia-USA).

2. Executive Coaching – Coaching van Persoonlijke en Teamontwikkeling
Sinds 2001 werk ik als executive coach voor profit en not-for-profit organisaties. De coaching is individueel en/of teamgericht.

Ervaring:

 • Sinds 2001 coach ik leidinggevenden en directieteams, onder meer van een internationaal bedrijf in de food-sector.
 • In 2007 was ik groeps intervisie-coach in het programma De Nieuwe Manager van de Baak (Noordwijk).
 • Van 2005-2010 coachte ik high potentials in een Career Development Program van Essent.
 • Van 2008–heden ben ik Executive Coach voor deelnemers van het Academic Leadership Program (ALP) van de Universiteit Maastricht.
 • Daarnaast verzorg ik lezingen en workshops rond het thema organisatie en executive coaching:
  • 2102: Workshop tijdens een professionaliseringsdag van de Nederlandse organisatie voor beroepscoaches NOBCO over het onderwerp ‘Organisatie Coaching’.
  • 2006: Workshop rond het thema ‘Strategy for Coaches’ voor het Institute for Psychotherapy in Moskou, Rusland.
  • 2004 en 2007: Keynote speaker op de jaarconferentie van het Institut für angewandte Sozialwissenschaften (IAS) in Zwitserland.

3. Toezichthouder op Europese innovatieprojecten in het kader van het Information Society Technology programma (IST) van de Europese Commissie
In de periode 1995-2008 werkte ik voor de Europese Commissie als toezichthouder op R&D-projecten welke gefinancierd werden in het kader van het Information Society Technologies programma (IST).

Ervaring:

 • Gedurende 13 jaar was ik toezichthouder bij meer dan 20 Europese consortia voor R&D projecten en coördinerend toezichthouder bij twee grote Networks of Excellence voor Technology Enhanced (Professional) Learning and Working. Het toezichthouden vond in heel Europa plaats in internationale multidisciplinaire teams van toezichthouders.
 • In diezelfde periode beoordeelde ik subsidie aanvragen in het kader van het IST.

4. Programmadirecteur van projecten voor de ontwikkeling van Management en Leiderschap
Sinds 1997 heb ik meer dan 30 maatwerk in-company Management & Leadership Development programma’s ontworpen en gemanaged.

Ervaring:

 • Voor bedrijven zoals de Rabobank, VNU, Randstad, Imtech, Cap Gemini, Ernst & Young, PGGM, Unimills, Essent in samenwerking met het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen (IBO) te Zeist.
 • Relevant in relatie tot de Rabobank is het gegeven dat ik in de periode 2001-2003 programmadirecteur en ontwerper was van het Leadership Development Program (LDP) voor 300 leidinggevenden van de Rabobank. De deelnemers waren directeuren van aangesloten banken en van stafdiensten (incl. Rabobank International).

5. Directeur Euro*MBA programma en Universitair Docent Internationaal Strategisch Management

 • Voor de Open Universiteit was ik bedenker, ontwikkelaar en eerste programmadirecteur van het executive Euro*MBA programma (1995-1997). Dit programma bestaat nog steeds en het heeft een focus op management en leiderschap in een Europese context. De uitvoering wordt verzorgd door een consortium van Europese business schools en universiteiten in Finland, Ierland, Duitsland, Polen, Frankrijk en Spanje.
 • Daarnaast was ik docent internationaal strategisch management bij de Open Universiteit Nederland, met een specialisatie in strategisch management in een Europese context (1990-1997). In die hoedanigheid realiseerde ik een omvangrijke doctoraalcursus met de titel Strategic Issues for Management in an Integrated European Context.

6. Management van projecten in het kader van Europese Samenwerking en Community Development

 • Van 1992 tot 1996 was ik voor de Open Universiteit projectleider van een TACIS-project voor de overdracht van Distance Learning methodieken naar de Russische context (het Managers Training Center van de Gazprom - Plechanov Russian Economics Academy). Dit project vond plaats in samenwerking met Ernst & Young en the Institute of Chartered Accountants of Scotland.
 • In opdracht van een tweetal business school associaties in het voormalige Oost Europa (RABE (Rusland) en CEEMAN (Estland, Letland, Polen, Hongarije, Kosovo, Bulgarije, Oekraïne)) heb ik in de periode 1996-2001 een reeks workshops verzorgd over o.a. de impact van ICT op de business leeromgeving.
 • In 1999 en 2000 verzorgde ik in Kosovo programma’s op het vlak van Ondernemerschap voor de organisatie Riinvest, Pristina.
 • In de periode 1996-2002 verzorgde ik programma’s over het ontwerpen van Business en Management opleidingen voor de Euro-Arab Management School (EAMS-Granada, Spanje).

7. Docent Management van Cultuurverschillen in Transnationale Organisaties en Teams

 • Vanuit een interesse voor het managen van cultuurverschillen, in het bijzonder de verschillen tussen de Anglo-Amerikaanse, de Rijnlandse en de continentaal Europese management benaderingen, heb ik vanaf begin jaren 90 workshops gegeven over Managing Cultural Differences bij diverse instituten (het Euro*MBA, het IMI in Kiev, Oekraïne en Teikyo University, Maastricht).
 • In 2000 gaf ik een lezing over Samenwerking tussen Duitse en Nederlandse managers voor de Euregionale Kamers van Koophandel in Krefeld (BRD).

8. Adviseur Midden- en Kleinbedrijf op het terrein van Europese Integratie
Van 1987 tot en met 1990 was ik werkzaam bij het EG-Adviescentrum voor het MKB in Zuid Nederland. Ik adviseerde MKB-ondernemers op het gebied van de impact van Europa 1992.
In samenwerking met Moret, Ernst & Young en de ABN-Amrobank ontwikkelde ik daar het Euroscan concept.

9. Coördinator van een instelling voor jeugdhulpverlening
Van 1980 tot en met 1985 was ik coördinator van het Jongeren Advies Centrum te Tilburg.
Het was mijn eerste baan na mijn studie sociale psychologie. Naast de leidinggevende werkzaamheden heb ik mij bezig gehouden met innovatieprojecten op het terrein van huisvesting voor kansarme jongeren (het Lekenbouwproject).

Opleiding
Ik studeerde Sociale Psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (doctoraaldiploma 1979) en volgde in 1985/1986 een General Management opleiding bij VNO/de Baak.

Werkervaring
Sectoren

 • Zakelijke Dienstverlening - 20 jaar (waarvan de afgelopen 15 jaar middels een eigen bedrijf)
 • Universiteit - 8 jaar
 • Welzijnswerk - 5 jaar

Gastdocentschappen
2009-heden: Topopleiding Interactie Management (TIM 12–15), Eindhoven
2008-heden: Maastricht School of Management, Maastricht
2008-heden: Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen (IBO), REMBA, Leusden
2008-2011: Ricoh Academy, Beetsterzwaag en Amersfoort
2009: Maastricht University School for Business & Economics (MUSBE), Maastricht
2005: Hogeschool Zuyd, Heerlen
1998-2008: Visiting Professor, IAE, Université d’Aix en Provence, Frankrijk
1999-2001: Visiting Professor, LIFIM, Finland
1998-1999: Visiting Professor, International Management Institute (IMI), Kiev, Ukraine
1994-1998: Visiting Professor, Euro-Arab Management School (EAMS), Granada, Spanje

Lidmaatschappen

 • De Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO), 2008-heden.
 • De European Mentoring & Coaching Council (EMCC), 2010–heden.
 • De Rijnland Groep. Consultants, managers en academici die zich richten op de Europese en Rijnlandse stijlen van het leidinggeven aan en het ontwikkelen van organisaties, 2006-heden.
 • De Foundation for European Leadership (FEL), 2004-2008.
 • De Organization for Organizational Learning (SOL), 2005-2009.
 • De Central and Eastern European Management Association (CEEMAN),1998–2007.
 • Strategic Management Association (SMS), 1993-1998.
 • De Vereniging voor Strategische Beleidsvorming (VSB), 1993-1998.

Taalbeheersing

 • Nederlands (moederstaal), Engels (uitstekend), Duits (goed) en Frans (voldoende).

Overig

 • Erelidmaatschap: Van 1994 tot en tot 1997 was ik erelid van de Board of Directors van het Managers Training Centre van de G. Plekhanov Russian Economics Academy (Gazprom).

Bijlage - Belangrijkste Publicaties

Jonkergouw, G.F. & Frederix, R. (2012). “Duurzame Transformatie en Sociale Innovatie, voor de Brainport 2020 Economie en Samenleving”, Urmond, Discussienotitie van The Social Innovators: www.theSocialInnovators.nl
Jonkergouw, G.F. (2011). “(Re)Design of the Skills Dimension for the MSM MBA’s - Creating a Fascinating Journey Through a Variety of Worlds in 5 Modules”, Urmond (Rapport voor het redesign van de MBA-opleiding van de Maastricht School of Management).
Jonkergouw, G.F. (2010). “Informatie Overload en Informatie Logistiek - Het Transporteren en …. Transformeren van (Onder)bewuste en Genetwerkte Betekenissen?”, Den Bosch, Ricoh Academy.
Jonkergouw, G.F. (2009). “Transformeer de Toekomst Nu! Stimuleren van Moed, Slagkracht, Ondernemingszin en Innovatief Vermogen in een Tijd van Crisis”, Urmond, eigen beheer.
Jonkergouw, G.F. (2007). “De Kunst van het Integraal Transformeren”, Valkenburg, eigen beheer.
Jonkergouw, G.F. en Trommelen, F. (2006). “We Must Act Now” – a Dialogue with Joseph Jaworski, DVD-productie – eigen beheer BOLD Performance Improvement.
Jonkergouw, G.F. (2005). "De Kunst van het Verbinden: Leidraad bij Verandering", In: "Innovatief HRM: de sleutel tot de toekomst! Wie durft?", het Jubileumcongres van Output, Tilburg.
Jonkergouw, G.F. (2001, 2002, 2003, 2004, 2005). "Incompany Management Development: Ambities, Competenties en Partnerships", In: Milliean/P&O-In-Company en Maatwerkopleidingen, Den Haag.
Jonkergouw, G.F. (2000). “Perspectives in Vocational Education and Training (VET): Differentiated learning, the consequences for the learning process and the organisation of learning processes. How to address new challenges and find new solutions in a transnational cooperation?”, Presentatie op de EREN-Conferentie, Aalborg, Denemarken, 30-3-2000.
Jonkergouw, G.F. (2000). "Alchemisten, Goochelaars, Tovenaars en Management Development", IBO-Om(trend), 2000:2, Zeist.
Jonkergouw, G.F. (1999). "Business Education and Flexible Learning in a Knowledge Society", EADTU News, pp 10-11.
Jonkergouw, G.F. (1999). Mining the Organizational Subconscious: Innovation, Sense Making, and Knowledge Conversion in the Context of The Strategic Management Atelier®, presentation at the 19th Annual Conference of the Strategic Management Society, Berlin, Germany, 1-4 October 1999.
Jonkergouw, G.F. (1999). A Vállalatirányítás Stratégiai Kérdései Egy Integrált Európai Környezetben, Munkafüzet, 1. Modul, Tanulási útmutató, pp.1-42, Professors House, Budapest, Hungary.
Jonkergouw, G.F. (1999). A Vállalatirányítás Stratégiai Kérdései Egy Integrált Európai Környezetben, Munkafüzet, Jegyzet, Elsö modul, ältalános trendek a világgazdaságban, a vileg üzleti életében és a vállalatiryításban, pp. 4-83, Professors House, Budapest, Hungary.
Jonkergouw, G.F. (1998). The Strategic Management Atelier®, An Incubator for Designing and Creating Proto-Strategies - Experiments in Knowledge Creation, pp. 1- 56, paper presented at the 18th Annual Conference of the Strategic Management Society, Orlando USA, 1-4 November 1998.
Jonkergouw, G.F. (1997). Strategic Issues for Management in an Integrated European Context, in: Developing Distance Education Systems in Central and Eastern Europe; Guidelines, European Association of Distance Teaching Universities, Heerlen.
Kirschner, P.A. & Jonkergouw, G. F. (1995). Het ontwerpen, ontwikkelen en overbrengen van een systeem van afstandsonderwijs voor management training in Rusland; een onderwijskundige beschouwing, Paper for the ‘Onderwijs Research Dagen’, Groningen 1995.
Jonkergouw, G.F., et al, (1995). Completion Report of the TACIS-pilot project ‘Transition and Change in the Federation of Russia: A Role for Distance Teaching’, Open Universiteit, Heerlen.
Jonkergouw, G.F. (1994). General trends in the global economy, business and management, pp. 13-92, in: Jonkergouw, G.F. (1994). Strategic Issues for Management in an Integrated European Context, Open Universiteit, Heerlen, Volume 2, Textbook pp. 7-100.
Jonkergouw, G.F., et al, (1994). Inception Report on the TACIS-pilot project ‘Transition and Change in the Federation of Russia: A Role for Distance Teaching’, Open Universiteit, Heerlen.
Jonkergouw, G.F. & Kirschner, P. A. (1994). Transition and Change in the Federation of Russia: A role for Distance education, Seminar on the design, development and delivery of distance education, Open Universiteit, Heerlen.
Jonkergouw, G.F., et al, (1993). Management Simulation and Open Distance Management Learning in an Integrated European Context: Results of a Feasibility Study, Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED), Madrid.
Jonkergouw, G.F., et al, (1991). The Competitiveness of European Firms in the Metal sector (de Metaalunie).
Jonkergouw, G.F. (1979). “Je Bent Jong en Wilt Wat - Statistische, sociale en psychologische kenmerken van Jeugdwerkeloosheid”, Doktoraalscriptie Sociale Psychologie. Katholieke Universiteit Nijmegen.